Reklamacje i zwroty

PROCES REKLAMACJI/ZWROTU:

  1. Poinformuj nas o swojej decyzji reklamacji/zwrotu mailem lub wypełnij formularz zwrotu i wyślij go mailem na adres sklepu.
  2. Po otrzymaniu informacji meilowej o chęci dokonania zwrotu, otrzymasz od nas meila na jaki adres odesłać zwrot
  3. Po otrzymaniu zwracanego produktu niezwłocznie zwrócimy Państwu koszty zakupu razem z kosztem wysyłki.

Regulamin reklamacji i zwrotu.

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów,

Kupujący  może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania produktu.

Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres mailowy Sklepu.

Klient odsyła produkt na własny koszt na adres nadawczy sklepu.

Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia.

Zwracany produkt nie może być używany.

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego produktu.

Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy  wskazany przez Kupującego.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za pobraniem.

PERFUMYiTestery.pl

Do pobrania:
Załącznik 1: Formularz zwrotu towaru.